Wilsverklaring orgaandonatie - BeforeYouGo.be

Wilsverklaring orgaandonatie


Download formulier wilsverklaring orgaandonatie

Wil je een ander mensenleven redden met jouw organen wanneer je een plotse dood sterft? Of wil je dat net niet? Ook dat laat je best vastleggen in een officieel document. Want als je (als Belg) geen officieel document omtrent orgaandonatie ingevuld en bewaard hebt, ben je in principe een potentiële orgaandonor.

Iedere overleden Belg die zijn laatste woonplaats had in België en iedere overledene die meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven en die bij leven geen expliciet verzet heeft aangetekend, is een kandidaat voor donatie van organen.

Het overlijden van de donor moet worden vastgesteld door 3 andere artsen dan deze die de receptor/orgaanontvanger behandelt, de wegneming of de transplantatie zal verrichten.

Verzet aantekenen

Verzet kan worden aangetekend door een formulier in te vullen bij de gemeente die dit in een register opneemt dat bij elke potentiële orgaandonatie moet worden geraadpleegd.

Uitdrukkelijk registreren als donor

Hetzelfde geldt wanneer men zich uitdrukkelijk als donor wil laten registreren. Op de website van Beldonor staat een formulier (zie download button hierboven). Het volstaat om dit formulier in te vullen en af te geven aan de dienst bevolking van jouw gemeente. De gemeente stuurt het formulier door naar het Nationaal Register. Maar opdat jouw familie bij je overlijden op de hoogte zou zijn van jouw uitdrukkelijke wens om indien mogelijk als orgaandonor te fungeren, doe je er goed aan er ook met hen over te praten of een digitale kopie van dit formulier betreffende orgaandonatie te bewaren in jouw digitale kluis.

Een bijkomend advies is om bij je identiteitskaart een kaartje 

te steken met de tekst waarop je naam en handtekening staat en jouw uitdrukkelijke wens om ingeval van overlijden je organen te schenken.

Wanneer mogen er GEEN organen weggenomen worden?

De geneesheer mag niet tot wegneming overgaan:

  • wanneer op de voorgeschreven wijze verzet is uitgedrukt
  • wanneer door de donor op een andere wijze verzet is uitgedrukt en voor zover de geneesheer daarvan op de hoogte werd gesteld.
De mogelijkheid van verzet door verwanten van de eerste graad werd door de wet van 25 februari 2007 afgeschaft. Strikt wettelijk kan de familie van een potentiële donor zich dus niet meer verzetten.

Nooit tegen betaling

Afstand van organen of weefsels mag niet met winstoogmerk geschieden. De donor noch zijn nabestaanden kunnen enig recht doen gelden tegenover de receptor/orgaanontvanger.

Met respect

Het wegnemen van de organen en het sluiten van het lichaam moet gebeuren met respect voor het lichaam van de overledene en bezorgdheid voor de gevoelens van de familie. Het opbaren moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de familie zo spoedig mogelijk de overleden persoon kan groeten.

Steeds anoniem

De identiteit van de donor en de receptor mag niet worden meegedeeld. Een receptor kan wel bijvoorbeeld een dankbrief schrijven aan de familie van de donor. Uit deze brief mag echter op geen enkele wijze zijn identiteit blijken. De brief wordt anoniem, via het transplantatiecentrum doorgespeeld aan de familie van de donor.

NIEUW: word orgaandonor via Facebook

Facebook heeft een applicatie gelanceerd waarbij u kan aangeven dat u na uw dood orgaandonor wil zijn. Als je de app gebruikt, maak je je engagement zichtbaar via je 'timeline'. Je kan dan meteen doorklikken naar het formulier waarmee je bij het gemeentebestuur terecht kan voor registratie.

Met de campagne beldonor.be stimuleert België sinds 2005 mensen om zich op te geven als orgaandonor.

Hoe wordt u orgaandonor via Facebook?

  • Installeer de timeline van Facebook
  • Klik op Levensgebeurtenis
  • Selecteer Gezondheid en welzijn - Health & Wellness
  • Selecteer Orgaandonor – Organ Donor
  • Dan verschijnt een Levensgebeurtenis-kader ‘Vast van plan om orgaandonor te worden’
  • Voeg indien gewenst een locatie (loacation), datum (when) en uitleg (story) toe en klik op ‘Opslaan’.
  • Indien u nog niet beslist heeft om orgaandonor te worden, vindt u ook een link naar beldonor.be

Cookie disclaimer: Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste bezoekerservaring te geven. Lees hier meer over in onze privacy policy.

Gelieve onze cookies te aanvaarden.

Aanvaarden Sluiten