Wilsverklaring euthanasie - Euthanasieverklaring - BeforeYouGo.be

Wilsverklaring euthanasie - Euthanasieverklaring


Download formulier wilsverklaring euthanasie

Je kan jouw wil over het levenseinde uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je zelf niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma of wanneer je onomkeerbaar buiten bewustzijn bent. In een wilsverklaring euthanasie (of euthanasieverklaring) kan een nog wilsbekwame patiënt (die in staat is om zijn wil te uiten) expliciet verzoeken om bij hem euthanasie toe te passen.

Moet een wilsverklaring euthanasie officieel worden geregistreerd? Neen, dat moet niet. In de Belgische wet staat dat je een wilsverklaring euthanasie kan laten registreren bij het gemeentebestuur maar dat zoiets niet verplicht is. De wilsverklaring komt dan via het gemeentebestuur in een databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid terecht. Artsen hebben permanent toegang tot deze databank. Een arts van een patiënt die onomkeerbaar buiten bewustzijn is, moet die databank dan raadplegen om na te gaan of er een wilsverklaring euthanasie van die patiënt voorhanden is.

We raden aan om ook je huisarts en dierbare familieleden of vrienden op de hoogte te brengen van het bestaan van jouw wilsverklaring euthanasie. Je kan ze een exemplaar bezorgen of laten weten waar het document zich bevindt in geval dit nodig is. Je kan jouw wilsverklaring ook op elk moment intrekken of aanpassen.

Wees voorbereid

Voor jezelf een ware geruststelling omdat alles op voorhand geregeld is.