Wilsbeschikking uitvaart - BeforeYouGo.be

Wilsbeschikking uitvaart


Ga naar de digitale wilsbeschikking op dela.be en vul jouw uitvaartwensen in

Hoe moet jouw uitvaart eruitzien? Wil je liever begraven of gecremeerd worden? Wens je een standaard kist of één in luxe-uitvoering? Welke muziek moet er gespeeld worden tijdens de afscheidsceremonie? Wens je een koffietafel of liever een groot afscheidsdiner? Moeten er bloemen, rouwprentjes en advertenties voorzien worden? Allemaal zaken waar je best op voorhand over nadenkt als je je eigen uitvaart wil regisseren.

Daarom is het van groot belang om jouw wensen en verzuchtingen omtrent jouw uitvaart vast te leggen in een wilsbeschikking. Wij raden aan om het officiële document ‘de laatste wilsbeschikking’ van de gemeente te combineren met de zgn. digitale wilsbeschikking. Op dela.be kan je deze wilsbeschikking uitvaart terugvinden. Via deze online tool kan je op een handige en snelle manier jouw uitvaartwensen tot in detail vastleggen en printen in PDF-formaat. Daarna kan je dit PDF-document ook bewaren in jouw digitale kluis.

Let wel: een (digitale) wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document. Een testament daarentegen wel.

Codicil = laatste wilsbeschikking

Je kan ook steeds een handgeschreven, gehandtekende en gedateerde laatste wilsbeschikking of codicil afgeven aan de dienst bevolking van jouw gemeente.

Deze verklaring wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt daarvan een ontvangstbewijs. Een digitale kopie van deze laatste wilsbeschikking en het ontvangstbewijs kan je ook bewaren in jouw digitale kluis. Er zijn heel wat gemeenten die een invulformulier ‘Laatste wilsbeschikking’ aanbieden via hun website.

Aangezien er bij een overlijden steeds een akte van overlijden moet aangevraagd worden bij de gemeente, zal de dienst bevolking altijd eerst in het bevolkingsregister nagaan of er een laatste wilsbeschikking of codicil werd neergelegd.

Inhoud van een codicil

In een codicil regelt de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken en de wensen rond de uitvaart. Nalaten van geld en onroerende goederen kan alleen door middel van een testament via de notaris. Een getypte of gedrukte tekst is niet rechtsgeldig en wordt niet als codicil beschouwd.

Door middel van een codicil kan iemand zaken als sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen inboedel, na overlijden legateren (nalaten) aan een met naam en toenaam genoemd persoon en/of instelling, of aan verschillende genoemde personen en/of instellingen.

Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, maar hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. Een kopie ervan kan bij een notaris in bewaring worden gegeven of bewaard worden in jouw digitale kluis. Dat is wettelijk niet vereist, hoewel dit wel aan te raden is. Bij documenten die werden opgesteld door de notaris, is er later geen twijfel over de authenticiteit van het document. Codicils worden niet centraal geregistreerd zoals een testament. Uiteraard is het veilig opbergen van het document belangrijk, maar ook dat een vertrouwenspersoon van de opbergplaats op de hoogte is.

Wijziging van een codicil is mogelijk door een nieuwe te maken en het oude te vernietigen (inclusief de kopie). Opzettelijke vernietiging van een codicil zonder toestemming van de erflater is een misdrijf. Indien de erfgenaam dit zou doen, verliest hij zijn erfgenaamschap.

Een bijzondere vorm van het codicil is het donorcodicil (zie orgaandonatie). Hiermee geeft een persoon toestemming om na zijn of haar overlijden organen of weefsels te transplanteren naar een levende persoon. In België worden deze donorcodicils niet centraal beheerd, in Nederland wél.

Cookie disclaimer: Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste bezoekerservaring te geven. Lees hier meer over in onze privacy policy.

Gelieve onze cookies te aanvaarden.

Aanvaarden Sluiten