Successierechten tarieven in Wallonië - BeforeYouGo.be

Tarieven successierechten Wallonië

Vlaams GewestDe tarieven voor de berekening van de successierechten verschillen van gewest tot gewest. De woonplaats waar de erflater het langst heeft gewoond de laatste vijf jaar van zijn leven, is doorslaggevend.

Als het enkel de gezinswoning betreft:

Bedrag in euro Tarief 
0,01 tot 12.500 1 % 
12.500,01 tot 25.000 1 % 
25.000,01 tot 50.000  2 % 
50.000,01 tot 175.000 5 % 
175.000,01 tot 250.000 12 % 
250.000,01 tot 500.000 24 % 
Boven de 500.000  30 % 

Alle andere (on)roerende goederen

Bedrag in euro Tarief 
0,01 tot 12.500 3 % 
12.500,01 tot 25.000 4 % 
25.000,01 tot 50.000  5 % 
50.000,01 tot 100.000 7 % 
100.000,01 tot 150.000 10 % 
150.000,01 tot 200.000 14 % 
200.000,01 tot 250.000 18 % 
250.000,01 tot 500.000 24 % 
Boven de 500.000  30 % 
Bedrag in euro Tarief 
0,01 tot 12.500 20 % 
12.500,01 tot 25.000 25 % 
25.000,01 tot 75.000 35 % 
75.000,01 tot 175.000 50 % 
Boven de 175.000  65 % 
Bedrag in euro  hTarief 
0,01 tot 12.500  30 % 
12.500,01 tot 25.000 35 % 
25.000,01 tot 75.000  60 % 
75.000,01 tot 175.000 80 % 
Boven de 175.000  90 %