Successierechten of erfenisrechten - BeforeYouGo.be
successierechten

Successierechten

Successierechten of erfenisrechten zijn taksen die de Staat heft op jouw erfenis. Deze successierechten worden berekend op de waarde (na aftrek van de schulden) van al wat uit de nalatenschap van de overledene wordt verkregen.

Het tarief (percentage) van deze successierechten (het successietarief) hangt af van het erfbedrag en de graad van bloedverwantschap. Algemeen kan je stellen: hoe hoger het erfbedrag (een combinatie van roerende en onroerende goederen) en hoe kleiner de graad van bloedverwantschap, hoe meer je moet betalen als erfgenaam. Kinderen (en eventueel ouders) zullen dus doorgaans meer successierechten moeten betalen.

Vlaams Gewest  Tarieven successierechten Vlaanderen
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Vlaanderen Bekijk infografiek 1 2 3
Brussels hoofdstedelijk Gewest  Tarieven successierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen ooms of tantes en neven en nichten                 
 4. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 Tarieven successierechten Wallonië
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen ooms of tantes en neven en nichten
 4. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Walonië