Stervensbegeleiding - BeforeYouGo.be

Stervensbegeleiding


Ziekenhuizen hebben een gespecialiseerd team voor palliatieve zorg. De meeste terminale patiënten komen hier terecht nadat ze al een behandeling kregen op een andere afdeling of na een spoedopname voor een onbehandelbare complicatie. Maar er zijn ook mensen die er bewust voor kiezen om in een ziekenhuis te sterven. Omdat ze zich er veilig voelen, om hun familie niet te belasten, of omdat de omgeving ondertussen vertrouwd aanvoelt.

Ook steeds meer rusthuizen hebben personeel dat werd opgeleid om bewoners te begeleiden in het stervensproces. Zij kunnen helpen om het levenseinde waardig en comfortabel te maken. Er zijn verzorgingstehuizen die aparte kamers hebben voor stervenden.

Stervensbegeleiding

Palliatieve zorg is erop gericht om patiënten met een levensbedreigende ziekte een zo goed mogelijk levenseinde te geven. 

Bij palliatieve zorg wordt naast de fysieke verzorging ook aandacht besteed aan de sociale en psychologische aspecten voor de stervende. De focus ligt op een optimale kwaliteit van het levenseinde, zowel voor de patiënt als voor de nabestaanden.

Men spreekt van palliatieve of terminale sedatie wanneer de terminale patiënt in een diepe slaap gebracht wordt om de pijn te verlichten. Doorgaans worden dan ook geen voeding en vocht meer toegediend, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor patiënten die gesedeerd zijn.

Tegenstanders van euthanasie beschouwen palliatieve sedatie vaak als een ethisch verantwoord alternatief voor euthanasie. Toch blijft het een omstreden behandeling, omdat het meestal het levenseinde versnelt. Vandaar beschouwen sommigen het als een verdoken vorm van euthanasie.

Thuis sterven

Heel wat mensen willen liefst thuis sterven in vertrouwde omgeving, dicht bij hun geliefden. In heel wat gevallen is dit mogelijk, al vereist de keuze veel organisatie en toewijding van de naasten. Indien dit goed wordt aangepakt, blijven er genoeg tijd en emotionele ruimte over om er in alle sereniteit een mooi afscheid van te maken.

Steun

De huisarts speelt een belangrijke rol bij de stervensbegeleiding. Hij/zij weet wat haalbaar is en wat niet. Bespreek samen hoe vaak de huisarts op huisbezoek komt, wat zijn/haar beschikbaarheid is ingeval van dringende vragen, vervanghulp als de arts afwezig is, zorgverlof en andere praktische zaken. Wees ook duidelijk over de verwachtingen in verband met pijnbestrijding en het levenseinde.

Verpleegkundige hulp kan nodig zijn. Niet alleen omwille van de deskundigheid, maar ook om de dagelijkse verzorger(s) af te lossen. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de duur van de bezoeken en de frequentie, alsook over noodbezoek als er zich een onverwachte situatie voordoet.

Emotionele begeleiding hoeft niet alleen binnen de familie- en vriendenkring gezocht te worden. Ook psychologen, maatschappelijk werkers, stervensbegeleiders of religieuze begeleiders kunnen emotionele steun bieden bij het afscheid.

Dagcentra voor palliatieve verzorging bieden overdag opvang en verzorging aan palliatieve patiënten. Op die manier hoeven zij niet naar een ziekenhuis indien er geen permanentie voorzien kan worden thuis.

Kinderen

Als er kinderen bij betrokken zijn, dan vraagt dit speciale aandacht. Het is nodig dat zij juist begeleid worden om ze te leren omgaan met het verlies dat onvermijdelijk zal volgen. Zorg ervoor dat je beschikbaar kunt zijn als zij willen praten of steun nodig hebben, en dat er elke dag even tijd is om ongestoord met het gezin samen te zijn. Daarnaast hebben kinderen behoefte aan hun dagelijkse routine: school, spelen met vriendjes, hun activiteiten,…

Het is altijd goed om iemand vertrouwd in de buurt te hebben die het even kan overnemen als het voor jou even teveel wordt.

Financieel

Het is mogelijk om een palliatief zorgforfait (zorgverzekering) aan te vragen voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven. De huisarts moet hiervoor de nodige documenten invullen en bezorgen aan het ziekenfonds van de patiënt. 

De premie kan gebruikt worden voor geneesmiddelen, een ziekenhuisbed en verzorgingsmateriaal. Bovendien hoeft er geen remgeld betaald te worden bovenop het palliatief forfait van de verpleegkundige hulp en de visites van de huisarts.

Tenslotte is het voor familieleden ook mogelijk om palliatief zorgverlof op te nemen tot maximaal twee maanden. Je vindt alle informatie bij het ziekenfonds van de patiënt.

Meer info

Palliatieve zorg: www.palliatief.be en www.zorg-en-gezondheid.be

Vlaamse zorgverzekering: www.vlaanderen.be en www.zorg-en-gezondheid.be

RIZIV

Thuiszorgpremie attestSuggesties van onze bezoekers Een suggestie toevoegen?
 • Een goede plek om te sterven. Palliatieve zorg in Nederland | Rob Bruntink
 • Eenzaam sterven? Communicatie in de palliatieve zorg | Arthur Polspoel
 • Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg | Huub Buijssen en Rob Bruntink
 • Leven met de dood. Over terminale patiënten en terminale zorg in Nederland | P.A.M. van den Akker
 • Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging | Pieter Sluis
 • Loslaten tot Leven. Leven en afscheid nemen in het rusthuis | Erik Verliefde en Herman Baerten
 • Palliatieve hulpverlening. Handboek palliatieve zorg voor professionelen | R. Clara en andere auteurs
 • Palliatieve thuiszorg. Gids voor patiënten en hun begeleiders | R. Clara en andere auteurs
 • Palliatieve zorg: de kunst van 'er zijn' | Marianne Waling-Huijsen
 • Palliatieve zorg in de praktijk. Zakboekje voor hulpverleners | Palliatief Support Team en Johan Menten
Terug1 2 3
 • Afscheid | Kerkboekje
 • Afscheid nemen | Onbekend
 • Als de dood komt | R. Tagore
 • Daar misse ik U | Guido Gezelle
 • De dood | Augustinus
 • Sottovoce | M. Vasalis
 • Vader | Onbekend
 • Wit op het witte linnen | Pieter Geert Buckinx
 • Beldonor.be
 • Herinneringskoffer.be
 • Ingedachten.be
 • Metlegehanden.be
 • Palliatief.be
 • Vlaanderen.be
 • Zorgengezondheid.be
 • vzw Talismanneke  | Nathalie

Reactie

Tekst verplicht
Annuleer

Meld

Gelieve een geldig emailadres in te geven

Annuleer

Cookie disclaimer: Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste bezoekerservaring te geven. Lees hier meer over in onze privacy policy.

Gelieve onze cookies te aanvaarden.

Aanvaarden Sluiten