Euthanasie, nog steeds een taboe - BeforeYouGo.be
euthanasie-header

Euthanasie

Euthanasie, een zwaar beladen onderwerp dat nog steeds in de taboesfeer baadt. Met dit dossier willen we duidelijkheid brengen in de juiste definitie van euthanasie, het waarom van euthanasie, de wet- en regelgeving voor euthanasie in België, de ethische vraagtekens rond dit onderwerp en tot slot de gebruikte methodes:

Euthanasie  is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens uitdrukkelijk verzoek. Dat betekent dat je niet zomaar na een vraag van een patiënt ‘een spuitje’ kan geven om zijn leven te beëindigen.

Lees meer over euthanasie

Er zijn verschillende redenen waarom iemand voor euthanasie kiest of waarom er bij een wilsonbekwame patiënt voor euthanasie wordt gekozen. Met wilsonbekwaamheid bedoelen we dat iemand niet meer in staat is om zijn wil te uiten.

Lees meer over het waarom van euthanasie

In België is euthanasie geregeld in de Euthanasiewet van 28 mei 2002. Op 23 september 2002 is deze wet in werking getreden. 

Lees meer over euthanasie in België

Koning Filip heeft op 2 maart 2014 zijn handtekening gezet onder de Belgische wet die euthanasie uitbreidt naar wilsbekwame minderjarigen.

Lees hoe deze uitbreiding tot stand kwam

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en is een open initiatief van mensen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

Lees meer over LEIF

In een wilsverklaring euthanasie kan je jouw wensen omtrent euthanasie (laten) vastleggen.

Download het typeformulier voor een wilsverklaring euthanasie

In België is er een wettelijk kader voor het plegen van euthanasie. In heel wat andere landen is euthanasie echter nog altijd taboe. Bepaalde organisaties protesteren nog altijd wereldwijd tegen de wetten die vormen van euthanasie toelaten.

Lees meer over ethische vragen bij euthanasie

Hoe gaat euthanasie praktisch in zijn werk? Bij euthanasie wordt het leven van de patiënt beëindigd door middel van het in een ader toedienen van een dodelijk middel.

Lees meer over de gebruikte methodes bij euthanasie

Wees voorbereid

Voor jezelf een ware geruststelling omdat alles op voorhand geregeld is.

Cookie disclaimer: Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste bezoekerservaring te geven. Lees hier meer over in onze privacy policy.

Gelieve onze cookies te aanvaarden.

Aanvaarden Sluiten