Instanties verwittigen - BeforeYouGo.be

Instanties verwittigen


Na overlijden moeten heel wat instanties op de hoogte gesteld worden. Hiervoor is steeds een kopie van de overlijdensakte nodig.

Een consulent nabestaandenzorg kan helpen bij alle praktische rompslomp en sommige zaken zelfs uit handen nemen indien je dat wenst. Er moet namelijk heel wat geregeld worden in de nasleep van een overlijden. Van loket naar loket hollen is wel het laatste wat de nabestaanden willen doen in een periode van rouw.

Ziekenfonds: bij het ziekenfonds kunnen je terecht voor een tussenkomst in de begrafeniskosten, inschrijving als weduwe/weduwnaar en eventueel een voorkeursregeling (grotere bijdrage bij gezondheidszorgen).

Pensioenen: als de overledene op pensioen was, moet er een overlijdensakte naar de pensioenkas gestuurd worden. Was de overledene nog niet op pensioen, dan kan de weduwe/weduwnaar binnen het jaar van overlijden een overlevingspensioen aanvragen op de dienst Pensioenen.

Financiële instellingen: deblokkeer bankrekeningen met een erfrechtenverklaring. Die kan bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene verkregen worden na voorlegging van de overlijdensakte en van het trouwboekje van de overledene (voor ongehuwden is dat het trouwboekje van de ouders).

Verzekeringsmaatschappijen: als de overledene een levensverzekering of een uitvaartverzekering had, dan moeten de maatschappijen op de hoogte gebracht worden. Ook hiervoor is een overlijdensakte vereist.

Nutsmaatschappijen: de contracten voor water, elektriciteit, gas, telefoon en kabel moeten afgesloten of op een andere naam gezet worden.

Registratiekantoor: de erfgenamen moeten een aangifte doen van de nalatenschap en successierechten.In de meeste gevallen wordt dit gedaan door de notaris. Dit moet gebeuren binnen de vijf maanden na overlijden. Lees meer over successierechten.

Kinderbijslagfonds: als de overledene de ouder was van minderjarige kinderen, kan er bij het kinderbijslagfonds wezengeld aangevraagd worden. De gemeente verwittigt vervolgens de vrederechter die een familieraad zal bijeenroepen.

Daarnaast zijn er tal van andere instanties die eventueel gecontacteerd moeten worden: fonds voor arbeidsongevallen, werkgever, boekhouder, huurders/verhuurders, dienst inschrijving voertuigen, abonnementsdiensten (magazines, kranten), verenigingen,…Suggesties van onze bezoekers Een suggestie toevoegen?
 • Gids bij overlijden voor dummies | Erik K. Beckers
 • Hoop vol Leven | Vera Verbist en Mariska de Swart
 • Overleven - verder leven na een zelfdoding van een geliefde | Vera Verbist, Freya Seys en Mariska de Swart
 • Verhalen voor het sterven gaan | Marc Cosyns
 • Over Zwaan (en over ons) | Joke Guns
 • Vroegtijdige zorgplanning | Okerman G.
 • Afscheid van Grote Boom | vzw Talismanneke
 • Ingedachten.be
 • Safeinheaven.be
 • Vlaanderen.be
 • vzw Talismanneke  | Nathalie