Asbestemming - BeforeYouGo.be
crematie

Asbestemming

Er zijn verschillende manieren en plaatsen om de as van de overledene te bewaren of te verstrooien.

Bij een teraardebestelling wordt de urne begraven in een graf. Het is ook mogelijk om de asurne te laten bijzetten in een columbarium (een urnenmuur) of in een grafkelder.

Het type van columbarium of de mogelijkheid om gedenkplaten aan te brengen, kunnen verschillen per gemeente. Daarnaast is het mogelijk om de as te verstrooien op de strooiweide of op sommige plaatsen in het strooibos.

Indien de overledene niet in de gemeente woonde waar de as wordt verstrooid, dan kan er een taks geheven worden, afhankelijk van de gemeente.

De nabestaanden kunnen de as van de overledene ook thuis bewaren. Dit is echter alleen mogelijk door een eigenhandig geschreven papier van de overledene zelf, of op gezamenlijk schriftelijk verzoek ondertekend door iedereen van de eerste graad van de familie.

De familieleden van de eerste graad en tweede graad kunnen een deel van de as meenemen, maar enkel op aanvraag voor het einde van de crematie en mits het invullen van het desbetreffende papier.

Het is mogelijk om de as te bewaren in een ander recipiënt dan een urne. De as kan bijvoorbeeld verwerkt worden in een asjuweel, schilderij, sculptuur of een ander kunstwerk.

De as mag niet worden uitgestrooid op openbare plaatsen, uitgezonderd het kerkhof. De as kan verstrooid worden op de daarvoor bestemde strooiweide op de begraafplaats, maar ook andere locaties zijn mogelijk.

De nabestaanden kunnen de as van de overledene laten uitstrooien in Belgische territoriale wateren. De oplosbare zee-urne wordt ondergedompeld in de zee door een persoon aangesteld door de gemeente. De nabestaanden mogen één bloem als afscheidssymbool in de zee gooien.

Asverstrooiing op privéterrein is mogelijk, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond. Toestemming is niet vereist wanneer de grond eigendom was van de overledene, maar de asverstrooiing moet wel aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene was gevestigd.

Daarnaast moet ook de begrafenisondernemer die de overlijdensaangifte regelt, op de hoogte gebracht worden. Deze brengt de burgerlijke stand op de hoogte van de asbestemming

Er bestaan heel wat creatieve manieren van asverwerkin/-bewaring. Om maar enkele voorbeelden te geven:

And Vinyly: muziekfanaten kunnen hun as laten verwerken in een elpee met hun lievelingsmuziek via www.andvinyly.com

Zelfs je as in de ruimte sturen is een mogelijkheid, al hangt er wel een behoorlijk prijskaartje aan vast. Gene Roddenberry en zijn vrouw Majel Barrett, de bedenkers van de bekende science fiction-serie Star Trek, zijn in de ruimte 'begraven'. Ook de as van acteur James ‘Beam me Up, Scotty’ Doohan zweeft in een capsule in de ruimte. Het bedrijf Celestis, gespecialiseerd in ruimtebegrafenissen, heeft hun as met een raket het heelal ingeschoten. Meer informatie op www.celestis.com.

Tot slot kan je ook een tattoo laten zetten met de as van een overleden dierbare. Zo draag je de herinnering aan je naaste(n) altijd mee op je lichaam.