CD&V wil asverstrooiing op openbaar domein mogelijk maken - BeforeYouGo.be

CD&V wil asverstrooiing op openbaar domein mogelijk maken

  • 27/10/2015
  • Geschreven door
  • 0 Reacties

Asverstrooiing

CD&V wil het mogelijk maken om ook op openbaar domein assen van overleden te verstrooien. Nu is dat verboden. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers heeft een voorstel klaar waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om naast de strooiweide op de begraafplaats nog andere publieke plaatsen aan te duiden waar assen na een crematie mogen uitgestrooid worden.

In Vlaanderen mogen assen na een crematie slechts worden uitgestrooid op een strooiweide op een begraafplaats of op privéterrein als de eigenaar daar toestemming voor geeft. Maar hoewel het niet mag, verstrooien mensen ook assen in bijvoorbeeld bossen, parken, rivieren of weides.

"Mensen kiezen dan voor een plaats die voor hen een symbolische betekenis heeft", aldus Schryvers. Zij wil de regelgeving daarom bijsturen. Zij wil de mogelijkheden verruimen. In haar voorstel kunnen gemeenten door middel van een beslissing van de gemeenteraad officieel publieke plaatsen op hun grondgebied aanduiden waar assen mogen worden uitgestrooid. Schryvers: "Op veel plaatsen bestaat er bijvoorbeeld al een geboortebos. Waarom dan ook geen mogelijkheden scheppen voor een herdenkingsbos? Of een zone in de duinen aanduiden waar as kan worden uitgestrooid? " aldus Schryvers.

Een verplichting hoeft het volgens Schryvers zeker niet te zijn. "Mijn voorstel wil een decretaal kader creëren voor wat nu al in de praktijk gebeurt. Het past in de evolutie naar een meer persoonlijke invulling van afscheidsrituelen en asbestemming. Tegelijk gebeurt dit met eerbied voor de nabestaanden en met respect voor het privéleven." Schryvers zal haar voorstel nu voorleggen aan de andere partijen.

Bron: Belga


Reacties