Successierechten of erfenisrechten - BeforeYouGo.be
successierechten

Successierechten

Successierechten of erfenisrechten zijn taksen die de Staat heft op jouw erfenis. Deze successierechten worden berekend op de waarde (na aftrek van de schulden) van al wat uit de nalatenschap van de overledene wordt verkregen.

Het tarief (percentage) van deze successierechten (het successietarief) hangt af van het erfbedrag en de graad van bloedverwantschap. Algemeen kan je stellen: hoe hoger het erfbedrag (een combinatie van roerende en onroerende goederen) en hoe kleiner de graad van bloedverwantschap, hoe meer je moet betalen als erfgenaam. Kinderen (en eventueel ouders) zullen dus doorgaans meer successierechten moeten betalen.

Vlaams Gewest  Tarieven successierechten Vlaanderen
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Vlaanderen Bekijk infografiek 1 2 3
Brussels hoofdstedelijk Gewest  Tarieven successierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen ooms of tantes en neven en nichten                 
 4. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 Tarieven successierechten Wallonië
 1. Tarieven voor erfenissen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden
 2. Tarieven voor erfenissen tussen broers en zussen
 3. Tarieven voor erfenissen tussen ooms of tantes en neven en nichten
 4. Tarieven voor erfenissen tussen andere personen
Tarieven succesierechten Walonië

De successierechten moeten betaald worden binnen de 2 maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn.

Valt de laatste dag van deze termijn op een sluitingsdag van de registratiekantoren (bv. op een zondag) dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het kantoor open is (bv. de maandag)

Let wel: de aangiftetermijn is verschillend naargelang de plaats van overlijden.

 • Binnen vier maanden na het overlijden, als de erflater in Belgie is overleden.
 • Binnen vijf maanden na het overlijden, als de erflater in een ander Europees land is overleden.
 • Binnen zes maanden als hij buiten Europa is overleden.

Indien de aangifte laattijdig wordt ingediend, zal een boete van 25 euro verschuldigd zijn per persoon per maand vertraging.

Voorbeeld

Paul is in het ziekenhuis van Gent overleden op 13 maart 2013. Zijn erfgenamen moeten dus een aangifte indienen, ten laatste op 13 juli 2013. De successierechten moeten worden betaald ten laatste op 13 september 2013.

Als je de successierechten niet op tijd betaald hebt, is van rechtswege interest verschuldigd, aan de wettelijke interestvoet (sedert 01.01.2009 is dit 5,5% op jaarbasis) vanaf het moment dat de termijn verstreken is.

Voor de berekening van deze interest bekijkt men iedere maand als een maand van 30 dagen.

Cookie disclaimer: Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste bezoekerservaring te geven. Lees hier meer over in onze privacy policy.

Gelieve onze cookies te aanvaarden

Aanvaarden Sluiten